počet zapojených společností

1 244

počet vyplněných dotazníků

1 675

počet registrovaných uživatelů

102

počet položených otázek

765 051

Vítejte na stránce webové aplikace INKAviz, která prezentuje data a výstupy z šetření „INKA – inovační kapacity 2014+” firem v Česku.

Co je šetření INKA?

Hluboká znalost inovačního ekosystému a především míra inovačních kapacit firem v Česku je nutným předpokladem pro to, aby podpora aplikovaného výzkumu a inovací byla maximálně efektivní.

více

Z toho důvodu vzniklo šetření „INKA – inovační kapacity 2014+“, které v TA ČR dlouhodobě provádíme. Zásadním úkolem bylo vytvořit funkční a v čase udržitelnou metodiku pro mapování inovačního prostředí v Česku. To postavilo základy hlavnímu poslání, přinášet v pravidelných intervalech důležité a unikátní informace z inovačního prostředí, které slouží jako podklad a podněty pro realizaci podpory v oblasti VaVaI.

Jak to probíhá?

Jedná se o ojedinělý průzkum v Česku, jehož unikátnost spočívá v kombinaci mikro a makroekonomických dat s daty primárními. Primární data jsou získávána prostřednictvím strukturovaných rozhovorů v systematicky vybraných firmách s inovačním potenciálem. Abychom mohli šetření realizovat v požadovaném rozsahu, využíváme spolupráci s krajskými organizacemi (inovační centra, regionální rozvojové agentury atd.) a s agenturou CzechInvest. Naši partneři pak využívají zjištěné informace mimo jiné také pro správné zacílení své regionální podpory.

Ochrana dat

Celé šetření by nebylo možné provádět bez ochoty firem podělit se o často nezveřejnitelné, strategické či jinak důležité informace, které jsou zásadní pro chod či směřování firmy. Této otevřenosti si velmi vážíme, a proto garantujeme spolupracujícím firmám zajištění bezpečnosti získaných informací. Přístup ke konkrétním odpovědím a seznamům zapojených firem mají pouze vybraní a prověření pracovníci. Všechna publikovaná data jsou pro běžné uživatele dostupná pouze v agregované a anonymizované podobě. A tyto výstupy si můžete na této stránce prohlédnout.

Co v aplikaci INKAviz najdete?

Aplikace INKAviz zobrazuje data získaná ze strukturovaných rozhovorů ve firmách v agregované podobě, ve které je možné prezentovat výsledky a data širší veřejnosti. Nastavení aplikace umožňuje uživateli snadné filtrování a vyhledávání informací dle zvolených kritérií (karta „Agregovaná data”). Součástí aplikace jsou dále:

  • vizualizace volitelných dat z řízených rozhovorů, které jsou zobrazovány ve formě interaktivních grafických výstupů (karta „Interaktivní analýza”),
  • předpřipravené základní datové analýzy a přehledy („Základní analýzy”, „Analýza krajů”),
  • textové výstupy a analýzy ze všech proběhlých kol šetření včetně podrobného popisu metodiky (záložka „Výsledky mapování” v horní liště).