počet zapojených společností

461

počet vyplněných dotazníků

462

počet registrovaných uživatelů

41

počet položených otázek

292 102

Cílem projektu INKAviz je vytvořit a představit software pro online prezentaci dat z projektu INKA – Inovační kapacity 2014+. Software je tvořen webovou aplikací, která zpřístupňuje přes webový prohlížeč databázi, jejíž struktura koresponduje se strukturou sběru primárních dat z projektu INKA, který probíhá ve spolupráci s jednotlivými krajskými pracovišti. Systém umožňuje snadné filtrování a vyhledávání dat dle zvolených kritérií. Součástí software jsou také vizualizace nejzajímavějších dat z řízených rozhovorů, které jsou zobrazovány ve formě interaktivních grafických výstupů.