Analýza krajů

Kde všude jsme byli?

Legenda

Zobrazen počet firem navštívených v rámci mapování inovačních kapacit v daném kraji a procento překryvu účasti firem v šetření VTR 5 - 01, ČSÚ.