Zvolte dotazníkové šetření:
Vyberte oblast:
Označit/odznačit vše   zahrnout ČR
Filtrujte podle NACE:

Index výkonů pro jednotlivé roky

Zvolte výchozí rok výpočtu indexu: