Kontakt

Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
160 00 Praha 6

IČO: 72050365
ID datové schránky: afth9xp

Telefon: 234 611 111
e-mail: info@tacr.cz

Odpovědný pracovník:
Petr Mašíček
masicek@tacr.cz