Pro partnery

Vytvoření webové aplikace pro práci s daty získanými z projektu INKA a navazujícího šetření inovačních kapacit je součástí spolupráce mezi Technologickou agenturou ČR a krajskými institucemi, které provádí mapování ve svých regionech. Výsledkem bude získání celé řady kvantitativních a kvalitativních primárních dat přímo z firemního sektoru. Díky používání jednotné metodiky tak bude možné jednotlivá data vzájemně porovnávat a vytvářet celou řadu zajímavých analytických poznatků.