Královehradecký kraj

počet společností navštívených v rámci projektu INKA 2

37

Ukazatel INKA 2
Královehradecký kraj Celkem ČR
Počet navštívených firem 37 711
z toho počet firem s potvrzenými výdaji v oblasti VaVaI 33 522
Výdaje na VaV (v mil. Kč) 472 23 904
Výkony (v mil. Kč) 27 935 1 267 597
Zaměstnanost (FTE) 10 211 203 331
Zaměstnanost ve VaV (FTE) 979 16 978
Export (v mil. kč.) 23 569 689 816

Zdroj dat: Český statistický úřad ČR a mapování INKA

Ukazatel Šetření VTR 5-01, ČSÚ, databáze ČSÚ
Královehradecký kraj Celkem ČR
Počet firem v šetření VTR 122 2 368
Výdaje na VaV (v mil. Kč) 1 536 46 980
Výkony (v mil. Kč) 142 922* 3 285 932*
Zaměstnanost (FTE) 256 000 4 974 000
Zaměstnanost ve VaV (FTE) 1 378 35 256
Export (v mil. kč.) 98 500* 1 976 128*

Zdroj dat: VTR 5-01
* Údaje o výkonech a exportu jsou z důvodu evidence ČSÚ za firmy se 100 a více zaměstnanci

Údaje získané v šetřeních INKA a VTR není možné porovnávat. Ačkoli jsou obě šetření cílena na stejnou oblast, tak každé šetření má svoji vlastní metodiku a jsou prováděna na rozdílném vzorku firem. Údaje za šetření VTR jsou zde prezentovány spíše pro ilustraci a doplnění údajů z INKA.

Srovnání krajů

Vyberte typ analýzy:

Vyberte kraj: