Vyhledávání nad daty z dotazníkových šetření INKA 2014+

Vyberte pomocí fitrů oblasti, které vás zajímají a podívejte se na agregované pohledy ve formě interaktivních grafů.

1. vyberte dotazníkové šetření

2. filtrujte společnosti dle kritérií (volitelné)

  • Základní informace o společnosti - region, odvětví, vlastnictví
  • Postavení a aspirace firmy
  • Dodavatelé/odběratelé/konkurenti
  • Aktivity VaV

3. vyberte otázky ke srovnání (alespoň jednu)